Myrtování

Co je to myrta a k čemu slouží? Bez vývazku – neboli myrty s mašličkou na špendlíku se většina českých svateb neobejde. Pro rodiče a svědky jsou většinou voleny bohatší vývazky. Ostatní svatebčané obvykle obdrží jednoduchou větvičku s mašličkou. Na svatbách bývají obvykle tak 2 osoby, které myrtují svatebčany před obřadem. Tyto dva vyvolené je […]